Package Inc

Package Inc một trò chơi mô phỏng quản lý tài nguyên tối giản, trong đó nhà phát triển xây dựng và tổ chức một mạng lưới hậu cần hiệu quả khi cân bằng giữa việc sản xuất và tiêu thụ các tài nguyên khác nhau. Bắt đầu chỉ với một nhà kho trung tâm duy nhất tạo ra hàng hóa và một vài trung tâm đóng vai trò là nút vận chuyển trung gian.

Người chơi sẽ cần xây dựng các trạm màu để tiêu thụ hàng hóa có màu đó và đổi lại sản xuất các hàng hóa khác. Mặc dù các gói di chuyển dọc theo các con đường từ nút này đến nút khác, nó có giới hạn về cách kết nối năng lượng, điều này có nghĩa bạn phải liên tục mở rộng mạng lưới của mình để thiết lập một hệ thống giao thông vận tải hàng hóa hiệu quả. Ý tưởng của trò chơi rất độc lạ và thú vị dành cho các Gamer yêu thích dòng game mô phỏng.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Package Inc

Package Inc một trò chơi mô phỏng quản lý tài nguyên tối giản, trong đó nhà phát triển xây dựng và tổ chức một mạng lưới hậu cần hiệu quả khi cân bằng giữa việc sản xuất và tiêu thụ các tài nguyên khác nhau. Bắt đầu chỉ với một nhà kho trung tâm duy nhất tạo ra hàng hóa và một vài trung tâm đóng vai trò là nút vận chuyển trung gian.

Người chơi sẽ cần xây dựng các trạm màu để tiêu thụ hàng hóa có màu đó và đổi lại sản xuất các hàng hóa khác. Mặc dù các gói di chuyển dọc theo các con đường từ nút này đến nút khác, nó có giới hạn về cách kết nối năng lượng, điều này có nghĩa bạn phải liên tục mở rộng mạng lưới của mình để thiết lập một hệ thống giao thông vận tải hàng hóa hiệu quả. Ý tưởng của trò chơi rất độc lạ và thú vị dành cho các Gamer yêu thích dòng game mô phỏng.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.