Home » Honkai Star Rail: Hướng Dẫn Chơi Game » Tất Cả Kẻ Thù Trong Honkai: Star Rail

Dưới đây là danh sách tất cả Kẻ Thù Trong Honkai: Star Rail và điểm yếu của chúng. Bạn có thể tìm hiểu về cách đánh bại tất cả các loại kẻ thù thông thường, kẻ thù ưu tú, Thủ lĩnh Bóng đêm và Thủ lĩnh Chiến tranh trong chuyên mục này.

Danh sách kẻ thù trong Honkai: Star Rail

| Kẻ thù thông thường

Kẻ thù Điểm yếu
Flamespawn
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Băng
Frostspawn
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Phong
Thunderspawn
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Phong
Windspawn
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Lôi
Incineration Shadewalker
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Số ảo
Everwinter Shadewalker
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Automaton Beetle
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Số ảo
Automaton Hound
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Lôi
Automaton Spider
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Wind Phong
Antibaryon
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Baryon
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Wind Phong
Vagrant
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Imaginary Số ảo
Silvermane Gunner
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Băng
Silvermane Soldier
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Silvermane Cannoneer
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Băng
Star Rail - Imaginary Số ảo
Voidranger – Distorter
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Số ảo
Voidranger – Reaver
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Lôi
Voidranger – Eliminator
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Mask of No Thought
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Imaginary Weaver
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Entranced Ingenuity – Obedient Dracolion
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Số ảo
Entranced Ingenuity – Golden Cloud Toad
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Entranced Ingenuity – Illumination Dragonfish
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Imaginary Số ảo
Mara-Struck Soldier
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Băng
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Warp Trotter
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Star Rail - Imaginary Số ảo

 

| Kẻ thù ưu tú

Kẻ thù Điểm yếu
Automaton Direwolf
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Imaginary Số ảo
Automaton Grizzly
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Hỏa
Blaze Out of Space
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Ice Out of Space
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Cocolia
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Bronya
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Imaginary Số ảo
Gepard
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Imaginary Số ảo
Guardian Shadow
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Decaying Shadow
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Lôi
Searing Prowler
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Imaginary Số ảo
Frigid Prowler
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Svarog
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Lôi
Silvermane Lieutenant
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Băng
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Voidranger – Trampler
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Số ảo
Stormbringer
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Băng
Star Rail - Imaginary Số ảo
Disciples of Sanctus Medicus – Shape Shifter
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Wind Băng
Star Rail - Imaginary Số ảo
Aurumaton Gatekeeper
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Kafka
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Imaginary Số ảo

Thủ lĩnh bóng đêm trong Honkai: Star Rail

| Tất cả thủ lĩnh bóng đêm

Thủ lĩnh Điểm yếu Vật phẩm rơi ra
Shape of Doom
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Imaginary Số ảo
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình
Shape of Icicle
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Hỏa
Vỏ Tinh Thể Rét Buốt
Shape of Mirage
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Hỏa
Trang Sức Dấu Ấn Xưa
Shape of Rime
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Hỏa
Sừng Bão Tuyết
Shape of Spike
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Imaginary Số ảo
Răng Cưa Sói Sắt
Shape of Blaze
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Ice Băng
Vỏ Tinh Thể Giữ Nhiệt
Shape of Fulmination
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Star Rail - Ice Vật lý
Mũ Dấu Ấn Xưa
Shape Gust
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Ice Băng
Mắt Bão Gió
Shape of Quanta
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Phong
Thép Đúc Hư Ảo

Thủ lĩnh chiến tranh trong Honkai: Star Rail

| Thủ lĩnh hàng tuần

Thủ lĩnh Điểm yếu
Cocolia, Mother of Deception
Star Rail - Ice Hỏa
Star Rail - Wind Lôi
Star Rail - Imaginary Lượng tử
Doomsday Beast
Star Rail - Ice Băng
Star Rail - Ice Vật lý
Star Rail - Wind Phong
Star Rail - Ice Hỏa

Cách đánh bại kẻ thù trong Honkai: Star Rail

| Hệ thống chiến đấu với kẻ thù

1. Tìm kiếm điểm yếu hệ nguyên tố của kẻ thù!

2. Sử dụng nhân vật phù hợp để chống lại kẻ thù.

3. Kích hoạt điểm yếu bằng cách sử dụng hệ nguyên tố phù hợp!

4. Tấn công kẻ thù bất ngờ trong thế giới mở.

| Tìm điểm yếu hệ nguyên tố

Tất cả kẻ thù trong Honkai: Star Rail đều có điểm yếu được thể hiện dưới dạng biểu tượng gần tên của chúng! Trong thế giới mở hoặc Vũ trụ mô phỏng, khi bạn ở cách xa một số kẻ thù, một thanh nhỏ sẽ xuất hiện trên đầu của chúng để cho biết điểm yếu hệ nguyên tố của kẻ thù.

Ở các giai đoạn như Calyxes hoặc Domain giống như Forgotten Hall, Stagnant Shadow và Echoes of War, các hệ nguyên tố này sẽ được hiển thị sau khi bạn tương tác với chúng. Tuy nhiên, mặc dù có các đề xuất hệ nguyên tố trước khi bắt đầu, các kẻ thù vẫn có điểm yếu riêng của mình.

| Sử dụng nhân vật của hệ nguyên tố đó

Trước khi bắt đầu bất kỳ trận đấu nào, bạn phải xem xét xem nhân vật của bạn có phù hợp với hệ nguyên tố mà kẻ thù có điểm yếu hay không. Trong thế giới mở, Stagnant Shadows và trong Vũ trụ mô phỏng, bạn có thể tiến đến gần một khoảng cách nhất định trước khi kẻ thù phát hiện bạn.

Điều này có nghĩa là bạn có thể chuẩn bị và thay đổi nhân vật của mình để có các hệ nguyên tố phù hợp với kẻ thù! Ở các Domain hoặc Calyxes, bạn chỉ cần thêm những nhân vật có hệ nguyên tố phù hợp.

| Phá vỡ điểm yếu sẽ làm kẻ thù bị gián đoạn tấn công

Tấn công kẻ thù bằng hệ nguyên tố phù hợp sẽ gây ra phá vỡ điểm yếu. Tất cả các kẻ địch đều có một tấm khiên bổ sung trên chỉ số máu của họ và giảm chỉ số này bằng cách tấn công bằng hệ nguyên tố phù hợp sẽ làm cho chúng rơi vào tình trạng bị gián đoạn, không thể tấn công trong một lượt hoặc vài lượt.

| Hệ thống phục kích chống lại kẻ thù

Các nhân vật không thể sử dụng hầu hết các kỹ năng của mình ngoài chế độ chiến đấu trừ Kỹ thuật của họ. Kỹ thuật có thể được sử dụng để tấn công kẻ thù hoặc hỗ trợ đồng đội!

Sử dụng Kỹ thuật hoặc tấn công kẻ địch bằng hệ nguyên tố phù hợp trong thế giới mở hoặc các chế độ tương tự khác sẽ khiến bạn phúc kích kẻ địch. Tuy nhiên, bạn phải thực hiện điều này trước khi kẻ địch phát hiện bạn, nếu không chúng sẽ phục kích lại bạn thay vì ngược lại.

Hướng dẫn liên quan