Home » Honkai Star Rail: Hướng Dẫn Chơi Game » Di vật Honkai: Star Rail

Di vật là những bộ trang bị trong Honkai: Star Rail tương tự như thánh di vật trong Genshin Impact. Dưới đây là tất cả các bộ di vật và phụ kiện vị diện, chỉ số chính và phụ cũng như cách mà bạn có thể sở hữu chúng. Hãy cùng khám phá Di vật Honkai: Star Rail nào!

Tất cả các bộ di vật

| Bộ di vật 5 sao

Bộ di vật Hiệu ứng
Lãng Khách Âm Thầm 2pc: Tăng Lượng Trị Liệu 10%.
4pc: Khi bắt đầu chiến đấu sẽ hồi ngay cho phe ta 1 điểm Chiến Kỹ.
Thiện Xạ Bông Lúa 2pc: Tăng Tấn Công 10%.
4pc: Tăng 6% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.
Thánh Kỵ Sĩ Giáo Hoàng Tịnh Đình 2pc: Tăng Phòng Thủ 12%.
4pc: Tăng 20% Khiên mà người trang bị cung cấp.
Thợ Săn Tuyết Phủ 2pc: Tăng Sát Thương Băng 10%.
4pc: Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, Sát Thương Bạo Kích tăng 25%, duy trì 2 hiệp.
Quyền Vương Đường Phố 2pc: Sát Thương Vật Lý tăng 10%.
4pc: Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công, tấn công của người trang bị trong trận này tăng 5%, tối đa cộng dồn 5 lần.
Thiết Vệ Bão Tuyết 2pc: Sát thương phải chịu giảm 8%.
4pc: Khi bắt đầu hiệp, nếu người trang bị có HP hiện tại thấp hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn HP của bản thân, sẽ hồi HP bằng 8% Giới Hạn HP của bản thân, và hồi 5 điểm Năng Lượng.
Thợ Rèn Lửa Dung Nham 2pc: Tăng Sát Thương Hỏa 10%.
4pc: Tăng 12% sát thương gây ra khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, đồng thời tăng 12% Sát Thương Hỏa của lần tấn công kế tiếp sau khi thi triển Tuyệt Kỹ.
Thiên Tài Xuất Chúng 2pc: Tăng Sát Thương Lượng Tử 10%.
4pc: Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch có Điểm Yếu Lượng Tử, sẽ bỏ qua 25% Phòng Thủ của địch.
Ban Nhạc Sizzling Thunder 2pc: Tăng Sát Thương Lôi 10%.
4pc: Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, tấn công của người đó tăng 25%, duy trì 1 hiệp.
Chim Ưng Chạng Vạng 2pc: Tăng Sát Thương Phong 10%.
4pc: Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, khiến Hành Động của người đó ưu tiên 25%.
Kẻ Cướp Vệt Sao Băng 2pc: Tăng Tấn Công Kích Phá 20%.
4pc: Tăng 20% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Sau khi người trang bị kích phá Điểm yếu của mục tiêu địch, sẽ hồi 3 điểm Năng Lượng.
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc 2pc: Tăng Sát Thương Số Ảo 10%.
4pc: Tăng 10% tỷ lệ Bạo Kích mà người trang bị gây lên mục tiêu địch mang Hiệu Ứng Xấu. Nếu mục tiêu địch đang ở trạng thái Giam Cầm, sát thương Bạo Kích tăng 20%.

Tất cả các phụ kiện vị diện

| Bộ phụ kiện vị diện 5 sao

Bộ di vật Hiệu ứng
Trạm Phong Ấn Không Gian 2pc: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.
Xianzhou Không Có Tuổi 2pc: Tăng 12% Giới Hạn HP của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công của toàn phe ta tăng 8%.
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà 2pc: Tăng 10% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Đồng thời tăng Tấn Công bằng 25% Chính Xác Hiệu Ứng hiện tại của người trang bị, tối đa tăng 25%.
Belobog Của Đấng Kiến Tạo 2pc: Tăng 15% Phòng Thủ của người trang bị. Khi Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị từ 50% trở lên, Phòng Thủ tăng thêm 15%.
Máy Sai Lệch Hành Tinh 2pc: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 80% trở lên, sẽ tăng 20% sát thương mà người đó gây ra khi thi triển Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ.
Salsotto Dừng Xoay 2pc: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 50% trở lên, sẽ tăng 15% sát thương mà người đó gây ra khi thi triển Tuyệt Kỹ và Tấn Công Tăng Cường.
Talia Vương Quốc Trộm Cướp 2pc: Tăng 20% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 145 trở lên, Tấn Công Kích Phá tăng thêm 28%.
Vonwacq Hoạt Bát 2pc: Tăng 5% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 145 trở lên, vào chiến đấu sẽ lập tức Ưu Tiên Hành Động 50%.

Di vật trong Honkai: Star Rail là gì?

| Di vật là bộ trang bị tăng thuộc tính

Di tích đóng vai trò là trang bị cho nhân vật và cung cấp các thuộc tính thụ động tùy thuộc vào loại di vật và số lượng được trang bị.

| Bộ di vật và phụ kiện vị diện

Di vật được chia thành 2 loại là bộ di vậtphụ kiện vị diện. Cả 2 loại đều mang lại những hiệu ứng thuộc tính khác nhau.

Bộ di vật là gì?

Là những trang bị được đặt trong ô Đầu, Tay, Thân và Chân. Những di vật này có hiệu ứng 2 Mảnh và 4 Mảnh trong một bộ. Bạn có thể farm bộ di vật trong Hang Động Ăn Mòn.

Phụ kiện vị diện là gì?

Là phụ kiện được đặt ở các khe trong Hình cầu phẳng và các khe Dây liên kết. Những di vật này chỉ có hiệu ứng 2 mảnh mỗi bộ, với Quả cầu phẳng là nguồn tăng sát thương nguyên tố chỉ số chính.

Bạn có thể farm phụ kiện vị diện trong Vũ trụ mô phỏng!

| Làm thế nào để cường hóa di vật?

Bạn có thể cường hóa di vật bằng cách tiêu thụ các di vật cấp thấp hơn khác hoặc sử dụng Bụi sáng đánh mất, Mảnh vàng đánh mất và Pha lê đánh mất mà bạn có thể nhận được từ Sảnh bị lãng quên hoặc từ Di vật thăng cấp!

Bạn cũng có thể nhận Vật phẩm Nâng cấp Di vật bằng cách sử dụng chức năng Phân Giải trong kho của mình.

Giới hạn nâng cấp di vật mỗi bậc

Bậc di vật Giới hạn nâng cấp
Di vật 2 sao Cấp tối đa +6
Di vật 3 sao Cấp tối đa +9
Di vật 4 sao Cấp tối đa +12
Di vật 5 sao Cấp tối đa +15

 

Có giới hạn về số lượng bạn có thể cường hóa một di vật theo cấp của chúng. Khi bạn đạt đến giới hạn cường hóa tối đa đó, bạn không thể cường hóa lại di vật đó.

Giải thích chỉ số của di vật

Di vật có 2 bộ chỉ số giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật của bạn. Chỉ số chính là chỉ số được đặt nằm trên cùng và chỉ số phụ cung cấp các mức tăng bổ sung phía dưới.

| Chỉ số chính của di vật là gì?

Chỉ số chính là những thuộc tính chính mà nhân vật của bạn nhận được từ một di vật. Khi bạn tăng cấp di vật, những chỉ số này sẽ tăng lên theo. Tuy nhiên, mức độ tăng cấp di vật bị giới hạn bởi bậc của chúng.

Chỉ số chính của di vật trên mỗi vị trí trang bị

Vị trí trang bị Chỉ số chính của di vật
Đầu
 • HP
Tay
 • Tấn công
Thân
 • HP
 • Tấn công
 • Phòng thủ
 • Tỷ lệ bạo kích
 • Sát thương bạo kích
 • Tăng lượng trị liệu
 • Chính xác hiệu ứng
Chân
 • HP
 • Tấn công
 • Phòng thủ
 • Tốc độ
 • Tấn công kích phá
Quả Cầu Vị Diên
 • HP
 • Tấn công
 • Phòng thủ
 • Tăng sát thương vật lý
 • Tăng sát thương hỏa
 • Tăng sát thương băng
 • Tăng sát thương phong
 • Tăng sát thương lôi
 • Tăng sát thương lượng tử
 • Tăng sát thương số ảo
Dây Liên Kết
 • HP
 • Tấn công
 • Phòng thủ
 • Tấn công kích phá
 • Hiệu suất hồi năng lượng

 

| Chỉ số phụ của di vật là gì?

Là các thông số cộng thêm cho một món vật phẩm đồng thời, bạn có thể nhận được từ một đến bốn chỉ số phụ tùy thuộc vào bậc của di vật. Chỉ số phụ của di vật khác nhau tùy theo từng loại di vật và khi bạn nâng cấp di vật, một chỉ số phụ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hoặc được tăng cường.

Tất cả chỉ số phụ của di vật có thể có

Chỉ số phụ
 • HP/ %HP
 • Tấn công/% Tấn công
 • Phòng thủ/% Phòng thủ
 • Tốc độ
 • Tỷ lệ bạo kích
 • Sát thương bạo kích
 • Chính xác hiệu ứng
 • Kháng hiệu ứng
 • Tấn công kích phá

Làm thế nào để sở hữu di vật

| Nhận từ Caverns of Corrosion

Nguồn chính để sở hữu di vật là Caverns of Corrosion mà bạn mở khóa khi đến các phần sau của cốt truyện Jarilo-VI. Chúng cung cấp nhiều di vật thông thường khác nhau mà bạn có thể trang bị gồm Đầu, Tay, Thân và Chân của nhân vật.

Bạn có thể nhận được Di vật 5 sao sau khi mở khóa Cấp độ 3 của Caverns of Corrosion. Cấp 4 chỉ có Di vật 4 sao và 5 sao.

Sử dụng 40 Sức Mạnh Khai Phá để nhận

Để có được Di vật, bạn phải sử dụng hết 40 Sức Mạnh Khai Phá. Chi phí này không thay đổi ngay cả khi mở khóa nhiều khó khăn hơn.

| Nhận từ vũ trụ mô phỏng

Bạn có thể lấy Quả Cầu Vị Diện từ Vũ trụ tương tự nằm trong Văn phòng của Herta trong Trạm vũ trụ Herta. Bạn mở khóa chúng sau khi đạt đến Thế giới thứ 3 trong các thử thách của Vũ trụ mô phỏng!

Sử dụng 1 Thiết Bị Kết Nối hoặc 40 Sức Mạnh Khai Phá

Bạn có thể nhận được Phụ Kiện Vị Diện sau khi đánh bại Kẻ thù ưu tú. Bạn có thể sử dụng 1 Thiết Bị Kết Nối hoặc 40 Sức Mạnh Khai Phá để lấy chúng. 1 Thiết Bị Kết Nối tương đương với 40 Sức Mạnh Khai Phá và bạn có thể chuyển đổi nó trong Vũ trụ mô phỏng!

| Nhận từ Operation Briefing

Bạn có thể lấy Di vật từ phần tóm tắt Hoạt động của Hướng dẫn Hòa bình giữa các Trái đất. Có một số hoạt động cung cấp một bộ di vật đầy đủ như một phần thưởng!

| Nhận từ cửa hàng thế giới

Mỗi thế giới hoặc khu vực trong Honkai Star Rail đều có Cửa hàng Thế giới riêng, nơi bạn có thể sử dụng đơn vị tiền tệ của thế giới đó để mua vật phẩm từ cửa hàng và nhận thêm phần thưởng. Bạn có thể nhận được một bộ di vật gồm 4 món đầy đủ từ mỗi cửa hàng.

| Nhận từ rương bội thu

Bạn cũng có thể nhận được Di vật từ Rương tiền thưởng. Rương tiền thưởng là rương kho báu lớn nhất mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ thế giới nào ngay cả khi nó trông hơi khác ở mỗi thế giới.

| Nhận từ Nhiệm vụ

Di vật từ các nhiệm vụ chủ yếu có trong Nhiệm vụ Trailblaze có cốt truyện chính của trò chơi.

Hướng dẫn liên quan