Home » Joint Operation: Cách Tham Gia Và Phần Thưởng | Tower of Fantasy

Joint Operation: Cách Tham Gia Và Phần Thưởng | Tower of Fantasy

 width=

Joint Operation là một trong những hoạt động thưởng cho bạn trang bị và ma trận trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để tìm hiểu cách Joint Operation hoạt động, xem tất cả phần thưởng và tỷ lệ rơi, thời gian tham gia và hơn thế nữa.

Có nên ưu tiên tham gia Joint Operation?

| Joint Operation là Hoạt động hàng ngày được ưu tiên hàng đầu

Joint Operation thưởng cho bạn trang bị và ma trận. Chủ yếu là các vật phẩm từ giữa trò chơi đến cuối trò chơi. Nó sẽ giúp bạn tiến bộ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn ưu tiên tham gia Joint Operation hơn là sử dụng Điểm Sức Sống của bạn cho các hoạt động khác. Vì chúng chỉ có thể giúp bạn nhận được vật liệu nâng cấp vũ khí và ma trận.

Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên chơi Joint Operation với một đội vì rất khó để vượt qua khi solo. Bạn có thể kết hợp với những người chơi ngẫu nhiên hoặc mời bạn bè của bạn cùng tham gia.

Danh Sách Việc Cần Làm Mỗi Ngày

 

Được đề xuất hàng đầu khi bạn đạt Level 50

Đạt đến cấp 50 sẽ mở ra độ khó 6 của Joint Operation, giờ đây bạn có cơ hội nhận được Trang bị huyền thoại khi mở rương. Trang bị huyền thoại là trang bị có độ hiếm cao nhất và được coi là một trong những vật phẩm cuối game trong trò chơi. Bạn sẽ đạt cấp độ 50 khi đăng nhập vào Ngày thứ 17 trong Tower of Fantasy.

| Nếu đã full bộ Trang bị huyền thoại thì nên tham gia các Hoạt động khác

Nếu bạn đã có một bộ Trang bị huyền thoại ưng ý, đã đến lúc bạn tập trung vào việc nâng cấp chúng lên cấp độ tối đa. Cân nhắc thực hiện Dimensional Trials hoặc Omnium Beacon để nhanh chóng nhận được những vật liệu nâng cấp đó.

Phần thưởng bổ sung

| Có thể mở Rương 3 lần

Mỗi cấp độ được chia thành 3 phần, sẽ thưởng cho bạn một rương khi hoàn thành chúng. Bạn có thể mở những cái rương đó bằng cách sử dụng Vitality – Điểm Sức Sống, hoặc bạn có thể lướt qua nó và mở cái tiếp theo hoặc cái cuối cùng. Bạn có thể nhận được trang bị và ma trận ngẫu nhiên với độ hiếm ngẫu nhiên từ các rương này.

Rương thứ hai và ba có tỷ lệ rơi đồ rất cao

Trang bị vàng và tím xuất hiện thường xuyên hơn ở rương thứ hai và thứ ba. Bạn có thể tập trung vào việc mở chúng để tiết kiệm sức sống cho lần chạy khác hoặc trên các Chế độ trò chơi khác. Bạn có thể tăng tỷ lệ rơi đồ ngon khi mở rương hơn nữa bằng cách sử dụng Joint Supply Chip I trước khi bước vào một màn chơi.

Lưu ý rằng những kết quả này dựa trên nhiều thử nghiệm của chúng tôi trong Joint Operation và không có con số chính xác về tỷ lệ rớt được nêu trong trò chơi. Không có tuyên bố chính thức nào liên quan đến tỷ lệ giảm thưởng trong Hoạt động chung.

Bạn sẽ nhận được thêm 1 Rương bổ sung khi mở ít nhất 1 rương

Mở ít nhất một rương sẽ giúp bạn nhận được phần thưởng bổ sung khi vượt qua một màn chơi. Tóm lại, chi tiêu ít cũng sẽ mang lại cho bạn những phần thưởng nhỏ. Bạn có thể mở tất cả chúng nếu bạn có kế hoạch nhận thêm trang bị và ma trận trong một lần.

| Nhận điểm hỗ trợ khi tham gia giúp đỡ người chơi khác

Một phần thưởng bổ sung khác mà bạn có thể nhận được trong Joint Operation là Điểm hỗ trợ. Bạn có thể nhận được Điểm hỗ trợ bằng cách giúp người chơi cấp thấp và CS yếu hoàn thành Joint Operation.

Điểm Hỗ trợ là một loại tiền tệ khác trong trò chơi mà bạn có thể sử dụng để mua vật liệu nâng cấp vũ khí, danh hiệu, khung viền trò chuyện, Hạt nhân đen và hơn thế nữa.

Sử dụng điểm hỗ trợ ở đâu?

Hãy mở Support Store trong phần Commissary để vào cửa hàng mua đồ. Ưu tiên lấy Joint Supply Chip I vì nó sẽ tăng độ hiếm của phần thưởng cho mỗi rương lên đến 3 lần. Bạn có thể cố gắng lấy vật liệu nâng cấp vũ khí hoặc các vật phẩm khác nếu bạn đã đạt đến giới hạn với Joint Supply Chip I.

Các Hoạt Động Và Phần Thưởng

Các Hoạt Động Của Joint Operation
(Nhấn để di chuyển đến nội dung)
Spacetime Training Ground Deepsea Stronghold Deepsea Proving Ground
Quarantine Area Hyenas Arena

 

| Spacetime Training Ground

Spacetime Training Ground
Stage Yêu Cầu Lv


CS Đề xuất

Phần Thưởng
I Lv. 20


2080 CS

Random N Matrices Random R Matrices
II Lv. 25


3440 CS

Robarg Bai Ling Random N Matrices Random R Matrices Falcon Wristbands Vanguard Series Explorer Series
III Lv. 31


7360 CS

Robarg Bai Ling Random N Matrices Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Vanguard Series
IV Lv. 37


10400 CS

Robarg Bai Ling Random N Matrices Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Vanguard Series
V Lv. 43


15040 CS

Samir Huma Robarg Bai Ling Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit
VI Lv. 50


26160 CS

Samir Huma Robarg Bai Ling Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit Fortress Bracers
VII Lv. 60


43280 CS

Samir Huma Robarg Bai Ling Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit Fortress Bracers Fortress Armor
VIII Lv. 70


54560 CS

Samir Huma Robarg Bai Ling Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit Fortress Bracers Fortress Armor

 

| Deepsea Stronghold

Deepsea Stronghold
Stage Yêu cầu Lv


CS Đề xuất

Phần thưởng
I Lv. 20


2080 CS

Random N Matrices Random R Matrices
II Lv. 25


3440 CS

Frost Bot Echo Random N Matrices Random R Matrices Falcon Combat Leggings Vanguard Series Explorer Series
III Lv. 31


7360 CS

Frost Bot Echo Random N Matrices Random R Matrices Falcon Combat Leggings Falcon Gloves Vanguard Series
IV Lv. 37


10400 CS

Frost Bot Echo Random N Matrices Random R Matrices Falcon Combat Leggings Falcon Gloves Elite Combat Leggings Vanguard Series
V Lv. 43


15040 CS

Crow KING Frost Bot Echo Random R Matrices Falcon Combat Leggings Falcon Gloves Elite Combat Leggings Elite Gloves
VI Lv. 50


26160 CS

Crow KING Frost Bot Echo Random R Matrices Falcon Combat Leggings Falcon Gloves Elite Combat Leggings Elite Gloves Fortress Legguards
VII Lv. 60


43280 CS

Crow KING Frost Bot Echo Random R Matrices Falcon Combat Leggings Falcon Gloves Elite Combat Leggings Elite Gloves Fortress Legguards Fortress Handguards
VIII Lv. 70


54560 CS

Crow KING Frost Bot Echo Random R Matrices Falcon Combat Leggings Falcon Gloves Elite Combat Leggings Elite Gloves Fortress Legguards Fortress Handguards

 

| Deepsea Proving Ground

Deepsea Proving Ground
Stage Yêu cầu Lv


CS Đề xuất

Phần thưởng
I Lv. 20


2080 CS

Random N Matrices Random R Matrices
II Lv. 25


3440 CS

Apophis Hilda Random N Matrices Random R Matrices Falcon Combat Boots Vanguard Series Explorer Series
III Lv. 31


7360 CS

Apophis Hilda Random N Matrices Random R Matrices Falcon Combat Boots Falcon Belt Vanguard Series
IV Lv. 37


10400 CS

Apophis Hilda Random N Matrices Random R Matrices Falcon Combat Boots Falcon Belt Elite Combat Boots Vanguard Series
V Lv. 43


15040 CS

Zero Meryl Apophis Hilda Random R Matrices Falcon Combat Boots Falcon Belt Elite Combat Boots Elite Combat Belt
VI Lv. 50


26160 CS

Zero Meryl Apophis Hilda Random R Matrices Falcon Combat Boots Falcon Belt Elite Combat Boots Elite Combat Belt Fortress Sabatons
VII Lv. 60


43280 CS

Zero Meryl Apophis Hilda Random R Matrices Falcon Combat Boots Falcon Belt Elite Combat Boots Elite Combat Belt Fortress Sabatons Fortress Belt
VIII Lv. 70


54560 CS

Zero Meryl Apophis Hilda Random R Matrices Falcon Combat Boots Falcon Belt Elite Combat Boots Elite Combat Belt Fortress Sabatons Fortress Belt

 

| Quarantine Area

Quarantine Area
Stage Yêu cầu Lv


CS Đề xuất

Phần thưởng
I Lv. 20


2080 CS

Random N Matrices Random R Matrices
II Lv. 25


3440 CS

Barbarossa Pepper Random N Matrices Random R Matrices Falcon Wristbands Vanguard Series Explorer Series
III Lv. 31


7360 CS

Barbarossa Pepper Random N Matrices Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Vanguard Series
IV Lv. 37


10400 CS

Barbarossa Pepper Random N Matrices Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Vanguard Series
V Lv. 43


15040 CS

Tsubasa Shiro Barbarossa Pepper Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit
VI Lv. 50


26160 CS

Tsubasa Shiro Barbarossa Pepper Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit Fortress Bracers
VII Lv. 60


43280 CS

Tsubasa Shiro Barbarossa Pepper Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit Fortress Bracers Fortress Armor
VIII Lv. 70


54560 CS

Tsubasa Shiro Barbarossa Pepper Random R Matrices Falcon Wristbands Falcon Combat Suit Elite Armbands Elite Combat Suit Fortress Bracers Fortress Armor

 

| Hyenas Arena

Hyenas Arena
Stage Yêu cầu Lv


CS Đề xuất

Phần thưởng
I Lv. 20


2080 CS

Random N Matrices Random R Matrices
II Lv. 25


3440 CS

Sobek Ene Random N Matrices Random R Matrices Falcon Shoulderguards Vanguard Series Explorer Series
III Lv. 31


7360 CS

Sobek Ene Random N Matrices Random R Matrices Falcon Shoulderguards Falcon Combat Helmet Vanguard Series
IV Lv. 37


10400 CS

Sobek Ene Random N Matrices Random R Matrices Falcon Shoulderguards Falcon Combat Helmet Elite Shoulderguards Vanguard Series
V Lv. 43


15040 CS

Shiro Cocoritter Sobek Ene Random R Matrices Falcon Shoulderguards Falcon Combat Helmet Elite Shoulderguards Elite Combat Helmet
VI Lv. 50


26160 CS

Shiro Cocoritter Sobek Ene Random R Matrices Falcon Shoulderguards Falcon Combat Helmet Elite Shoulderguards Elite Combat Helmet Fortress Spaulders
VII Lv. 60


43280 CS

Shiro Cocoritter Sobek Ene Random R Matrices Falcon Shoulderguards Falcon Combat Helmet Elite Shoulderguards Elite Combat Helmet Fortress Spaulders Fortress Helm
VIII Lv. 70


54560 CS

Shiro Cocoritter Sobek Ene Random R Matrices Falcon Shoulderguards Falcon Combat Helmet Elite Shoulderguards Elite Combat Helmet Fortress Spaulders Fortress Helm

Thời Gian Trong Tuần Của Các Hoạt Động

Hoạt động Thời gian
Spacetime Training Ground Thứ 6


Chủ nhật

Deepspace Stronghold Thứ 3


Thứ 7

Quarantine Area Thứ 2


Chủ nhật

Hyenas Arena Thứ 4


Chủ nhật

Deepsea Proving Ground Thứ 5


Chủ nhật

Công thức nấu ăn tốt nhất cho Joint Operation

| Thức ăn cung cấp Buff tốt nhất để tham gia Joint Operation

Loại Công thức nấu ăn Lý do
Hồi phục
Nut Tea
• Thành phần dễ kiếm.
• Mang lại khả năng phục hồi HP cao nhất.
Buff ATK
Purple Yam Pie

Truffle Fried Rice


Steak with Mushroom Sauce


Salmon Sashimi

• Tăng điểm tấn công Nguyên tố và Vật lý cao nhất.
Buff DEF
Snail Baked Rice

Juicy Meat Sandwich


Cocoa Milk


Sea Crab Soup

• Cung cấp khả năng kháng Vật lý và Nguyên tố, tăng khả năng phòng thủ của bạn.
• Công thức nấu ăn dễ làm.

 

Khó có thể đánh bại Joint Operation cao hơn nếu không sử dụng thức ăn buff và thức ăn có khả năng hồi phục cao. Hãy thực hiện những công thức trên và nấu chúng để lấy thức ăn và tiêu thụ chúng trước khi vào để tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn công thức nấu ăn
Danh sách công thức nấu ăn Công thức nấu ăn tốt nhất

Joint Operation là gì?

| Ngục tối với Boss ở ải cuối

Loại chế độ trò chơi PvE
Chi phí sức sống 30 Sức sống mỗi Rương
Phần thưởng Trang bị, Ma trận

 

Joint Operation là một ngục tối với các mob tinh nhuệ trên mỗi phần của ngục tối và một Boss ở cuối. Nó có độ khó tăng dần, khó hơn khi bạn tiến dần vào bên trong cho đến khi bạn đến phần cuối.

Nên tham gia tổ đội khi vào Joint Operation

Joint Operation được chỉ định để chơi theo đội chứ không phải solo vì độ khó và sức mạnh của kẻ thù mà bạn sẽ gặp phải ở mỗi cấp độ. Tất cả kẻ thù, đặc biệt là Boss hoặc mob tinh nhuệ, có sức tấn công và sức khỏe cao. Vì vậy hợp tác với những người chơi khác sẽ giúp bạn tiêu diệt chúng nhanh hơn nhiều.

| Hầm ngục nơi bạn có thể nhận trang bị và ma trận

Joint Operation cho phép bạn nhận các trang bị và ma trận khi mở các rương kho báu. Những vật phẩm này làm tăng chỉ số CS của bạn, có thể giúp bạn vượt qua các phần khó hơn của trò chơi. Bạn có thể chơi Joint Operation một mình hoặc với những người chơi khác.

| Tiêu thụ Sức Sống để nhận phần thưởng

Tham gia Joint Operation không tiêu tốn Sinh lực, nhưng sẽ tiêu hao khi bạn mở rương lấy phần thưởng. Luôn có 3 rương mỗi cấp và bạn có thể mở một rương bằng cách sử dụng 30 Vitality.

Hướng Dẫn Liên Quan

Danh Sách Game Mode
Joint Operation Interstellar Exploration Omnium Beacon
Spacetime Domain Dimensional Trials Bygone Phantasm
Apex League Void Rifts Frontier Clash
Wormhole

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Joint Operation Cách Tham Gia Và Phần Thưởng”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận