Home » Sự Kiện Vera Orienteering | Tower of Fantasy

Sự Kiện Vera Orienteering | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Vera Orientaging là một sự kiện sắp tới xoay quanh một loạt các hoạt động theo chủ đề sẽ diễn ra vào ngày 26/09/2022 đến 11/10/2022 trong trò chơi Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để tìm danh sách phần thưởng trong trò chơi và hơn thế nữa.

Ngày phát hành sự kiện

Khoảng thời gian sự kiện Bắt đầu: 26/09/2022


Kết thúc: 11/10/2022

 

| Tham gia sự kiện để lấy Warp Energy Cells

Theo đoạn teaser đã được công bố, người chơi có nhiệm vụ lấy Warp Energy Cells bằng cách mở rương, thách đấu với Boss thế giới hoặc tham gia các sự kiện, hoạt động trong Tower of Fantasy.

Các Warp Energy Cells này có thể được đổi lấy Proof of Contributions, sau đó có thể được sử dụng để nhận phần thưởng trong Cửa hàng Journey.

Các hoạt động có sẵn trong Sự kiện Vera OrienteeringEntrusted Investigation, Cleaning Agreement, và Cleaner Contract.

Phần thưởng sự kiện

Đây là danh sách các phần thưởng hiện được biết đến cho sự kiện Vera Orientering.

Avatar Frame: Gaze Mirroria Chat Bubble: Set Off Again SSR Relic: Spacetime Rift
Red Nucleus x6 Ultimate Equipment (Golden Armor) x1 Danh hiệu Vera Navigator

Hướng dẫn liên quan

Viết bình luận