Home » Danh sách nhiệm vụ ưu tú | Diablo Immortal

Danh sách nhiệm vụ ưu tú | Diablo Immortal

 width=

Elite Quest là những nhiệm vụ ưu tú nhiều giai đoạn kéo dài, chỉ có thể được chấp nhận từ Adventure Seeker trong Diablo Immortal. Đọc tiếp bài viết để biết cách hoàn thành mỗi Nhiệm vụ ưu tú, cách mở khóa chúng, phần thưởng từ chúng và các thông tin hữu ích khác.

Nhiệm vụ ưu tú là gì?

| Nhiệm vụ người tìm kiếm phiêu lưu

Elite Quest được mở khóa sau khi đạt đến cấp 60, hoàn thành phần chơi chính và thay đổi độ khó thành Hell I. Từ đó, bạn có thể ghé thăm Adventure Seeker ở Westmarch để nhận các nhiệm vụ ưu tú.

Nhiệm vụ ưu tú yêu cầu một Nhật ký phiêu lưu để bạn bắt đầu chúng. Ngoài phần thưởng nhiệm vụ, việc hoàn thành một nhiệm vụ ưu tú cũng sinh ra một rương chứa các mảnh trang bị và một số Bụi Mê Hoặc. Bạn nhận được Nhật ký phiêu lưu đầu tiên khi hoàn thành trò chơi chính và cuốn thứ hai khi bạn đạt đến Paragon 30.

Danh sách nhiệm vụ ưu tú

Chuyển đến một khu vực
Westmarch Nghĩa trang Ashwold Rừng bóng tối
Biển Shassar Thư viện Zoltun Kulle Bilefen
Núi Zavain Frozen Tundra Wortham
Realm of Damnation

 

| Nhiệm vụ Westmarch

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ nghĩa trang Ashwold

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ rừng bóng tối

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ trên biển Shassar

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ ở thư viện Zoltun Kulle

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ Bilefen

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ núi Zavain

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ Frozen Tundra

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ Wortham

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

 

| Nhiệm vụ Realm of Damnation

Sắp có danh sách nhiệm vụ cho khu vực này!

Hướng dẫn liên quan

Danh sách tất cả nhiệm vụ Diablo Immortal

 

Các loại nhiệm vụ
Nhiệm vụ chính Nhiệm vụ phụ
Bounty Nhiệm vụ ưu tú

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Danh sách nhiệm vụ ưu tú Diablo Immortal”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về nhiệm vụ ưu tú trong Diablo Immortal, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận