Home » Game Center | Play Together

Game Center | Play Together

 width=

Tọa lạc tại The Plaza, Game Center trong Play Together chủ yếu được sử dụng để tham quan Hồ bơi nằm phía trên tòa nhà. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để bắt đầu Tiệc trò chơi. Game Girl có thể được nhìn thấy đứng bên ngoài tòa nhà. Gần Trung tâm trò chơi là Cửa hàng ô tô và Cửa hàng LINE FRIENDS.

Advertisements

Hướng dẫn liên quan

Viết bình luận