Home » Hồ bơi | Play Together

Hồ bơi | Play Together

 /><noscript><img decoding=

Nằm phía trên Trung tâm trò chơi tại The Plaza, Hồ bơi trong Play Together là nhà của Kevin, một NPC bán Đồ ăn. Một số mong muốn cũng có thể được hoàn thành ở đây. Hồ Bơi cũng là một nơi tuyệt vời để bắt cá.

Các loài cá ở hồ bơi

Tên Hình ảnh Thời gian có sẵn Kích thước bóng Mức độ hiếm
Pale Bleak  /><noscript><img decoding= Buổi chiều Nhỏ bé Basic
Cá ngọt  /><noscript><img decoding= Cả ngày Nhỏ bé Basic
Cá chép  /><noscript><img decoding= Cả ngày Lớn Basic
Slender Shinner  /><noscript><img decoding= Cả ngày Nhỏ bé Luxury
Cá rồng  /><noscript><img decoding= Đêm Lớn Luxury
Cá hổ Goliath  /><noscript><img decoding= Cả ngày Cực lớn Vip

Hướng dẫn liên quan

Viết bình luận