Công Cụ Làm Mát Snap-On Cho Điện Thoại Di Động

  • Máy làm mát có tính năng 9 cánh quạt, tản nhiệt mạnh mẽ, công nghệ xả tuabin giúp nhanh chóng tản nhiệt điện thoại di động.
  • Hoạt động bằng tiếng ồn thấp, không can thiệp vào trò chuyện bằng giọng nói, chuyển đổi tần Số động cơ DC, gió ổn định để sử dụng tốt hơn.
  • Máy làm mát Nhỏ và tiện lợi, có kích thước khoảng một phần ba kích thước của điện thoại di động, giúp chơi game hoàn hảo.
  • Thiết kế khóa móc co rút được, hoàn hảo cho tất cả điện thoại di động.;
  • Nguồn điện trực tiếp USB để làm việc trong thời gian dài.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Công Cụ Làm Mát Snap-On Cho Điện Thoại Di Động

  • Máy làm mát có tính năng 9 cánh quạt, tản nhiệt mạnh mẽ, công nghệ xả tuabin giúp nhanh chóng tản nhiệt điện thoại di động.
  • Hoạt động bằng tiếng ồn thấp, không can thiệp vào trò chuyện bằng giọng nói, chuyển đổi tần Số động cơ DC, gió ổn định để sử dụng tốt hơn.
  • Máy làm mát Nhỏ và tiện lợi, có kích thước khoảng một phần ba kích thước của điện thoại di động, giúp chơi game hoàn hảo.
  • Thiết kế khóa móc co rút được, hoàn hảo cho tất cả điện thoại di động.;
  • Nguồn điện trực tiếp USB để làm việc trong thời gian dài.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.