Tay Cầm Chơi Game W11

Độ bền cao Chất liệu.

Thiết kế Ergonomic, lâu dài.

Linh hoạt, chính xác, thoải mái.

Đảo chiều thiết kế: không chặn dòng người chơi nhìn.

Chính thân giá đỡ có thể được kéo dài lên và xuống.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Tay Cầm Chơi Game W11

Độ bền cao Chất liệu.

Thiết kế Ergonomic, lâu dài.

Linh hoạt, chính xác, thoải mái.

Đảo chiều thiết kế: không chặn dòng người chơi nhìn.

Chính thân giá đỡ có thể được kéo dài lên và xuống.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.