Tay cầm chơi game không dây Xbox One Wireless N1 VN

    Tay cầm chơi game không dây tiện lợi
  • Hỗ trợ chơi trên PC nhận dạng driver Xbox 360
  • Plug and play không cần cài đặt hoặc chờ nhận driver
  • Hỗ trợ Full Skill trên FO4, Pess 2020

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.