Home » Hướng Dẫn Quest: Hide-n-Seek With Smart Servant | Tower of Fantasy

Hướng Dẫn Quest: Hide-n-Seek With Smart Servant | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Hide-n-Seek With Smart Servant là một Nhiệm vụ phụ, nơi bạn phải tìm ra người hầu thông minh ẩn trong Mirroria của Vùng Vera trong Tower of Fantasy. Bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nơi để tìm nhiệm vụ phụ này, danh sách phần thưởng của nó và hướng dẫn đầy đủ để hoàn thành nó

Vị trí nhận nhiệm vụ và phần thưởng

| Vị trí nhận nhiệm vụ

Mirroria: Mirafleur Hall

Chế độ xem bản đồ


Chế độ xem Overworld

 

Trò chuyện với Hui, một Huấn luyện viên Người hầu Thông minh đang đứng cạnh các máy bán hàng tự động ở Mirafleur Hall.

| Phần thưởng

Nhiệm vụ Phần thưởng
Hide-n-Seek • EXP
• Mira x100
• Tiến độ khám phá x25

Cách thực hiện nhiệm vụ

| Hướng dẫn nhiệm vụ phụ Hide-n-Seek

1

Tìm người hầu thông minh ẩn nấp như một con sâu bướm trong bụi cây đối diện với Hui.

2


Nói chuyện với Hui một lần nữa, sau đó tìm kiếm người hầu thông minh một lần nữa ẩn như một chậu cây trên bàn.

3

Nói chuyện với Hui lần cuối, sau đó tìm người hầu thông minh trên nóc nhà hàng mì.

Hướng dẫn liên quan

Danh Sách Nhiệm Vụ Phụ
Hide-n-Seek With Smart Servant

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Hướng Dẫn Quest trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận