Home » Hướng Dẫn Quest: HOTTA Studio | Tower of Fantasy

Hướng Dẫn Quest: HOTTA Studio | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Hotta Studio là một Nhiệm vụ phụ nằm ở Mirroria của Vùng Vera trong Tower of Fantasy. Tìm hiểu nơi để nhận Quest: HOTTA Studio này, cũng như phần thưởng của nó và hướng dẫn đầy đủ để hoàn thành nó.

Vị trí nhận nhiệm vụ và phần thưởng

| Vị trí nhận nhiệm vụ

Mirroria: Tòa nhà Oasis Club West

Chế độ xem bản đồ


Chế độ xem Overworld

 

Nói chuyện với Melissa trong tháp Hotta Studio nằm ở phía tây của Câu lạc bộ Oasis.

| Phần thưởng

Nhiệm vụ Phần thưởng
HOTTA Studio • EXP
• Mira x150
• Đồng tiền Vera cũ x100
• Hạt nhân đỏ x1
• Tiến độ khám phá x25

Cách thực hiện nhiệm vụ

| Hướng dẫn nhiệm vụ phụ HOTTA Studio

Bước Hướng dẫn
1

Xem tài liệu phỏng vấn. Đây là câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn.

2

Bắt đầu cuộc phỏng vấn của bạn bằng cách nói chuyện với Chief Designer. Câu trả lời chính xác được tìm thấy dưới đây.

3

Nói chuyện với Picullo đang đứng gần đó.

4

Đến sảnh Mirafleur Hall và nói chuyện với Clay. Quay lại Picullo ngay sau đó.

5

Tìm bậc thầy về hiệu ứng đặc biệt của HOTTA đang đứng trên nền màu tím phía sau tháp HOTTA Studio bằng cách sử dụng Jetpack và nói chuyện với Ruofeng. Sau đó quay lại Picullo một lần nữa.

6

Sau khi nói chuyện với Picullo, hãy tìm HOTTA Stat Designer ngay bên ngoài văn phòng studio và nói chuyện với Tianyi.

7

Tìm Picullo và nói chuyện với anh ấy trên sân thượng của Sở Khoa học và Công nghệ.

8

Khởi động máy chiếu để kiểm tra thiết kế của bạn. Đề xuất của bạn với nhân viên HOTTA sẽ ảnh hưởng đến việc chiếu, nhưng sẽ không thay đổi kết quả câu chuyện.

9

Sau khi nói chuyện với Picullo lần cuối, hãy kết thúc nhiệm vụ bằng cách đòi tiền của bạn từ Melissa.

 

| Câu trả lời phỏng vấn chính xác

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn
1 What is HOTTA Studio’s main business here in Mirroria?


Games and Entertainment

2 Which of the following games are not produced and distributed by HOTTA Studio?


Masterchef

3 What is the name of HOTTA Studio’s pet and mascot?


Otter

4 What is the first and foremost skill of a member of HOTTA Studio?


Translation Skills

5 What is the first thing a member of HOTTA Studio must absolutely not do?


Eat smelly food at your work space

Hướng dẫn liên quan

Danh Sách Nhiệm Vụ Phụ
HOTTA Studio
Hide-n-Seek With Smart Servant

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Hướng Dẫn Quest: HOTTA Studio”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận