Home » Yêu Cầu Về Tín Vật Tướng Trong Call of Dragons

Yêu Cầu Về Tín Vật Tướng Trong Call of Dragons

Tín vật tướng trong Call of Dragons đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp kỹ năng của các anh hùng. Sau mỗi hai lần nâng cấp kỹ năng tướng, yêu cầu về tín vật sẽ tăng lên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về các yêu cầu tín vật tướng cần thiết để đạt đến cấp độ tối đa khi nâng cấp một anh hùng trong Call of Dragons.

Số lượng tín vật yêu cầu

Tổng cộng, để nâng cấp các tướng huyền thoại max, bạn cần 700 tín vật, trong khi đối với tướng sử thi và tướng tinh anh lần lượt là 450 và 350 tín vật. Có ba loại tín vật hiếm khác nhau: huyền thoại, sử thi và tinh anh. Ngoài ra, có hai loại riêng biệt là tín vật tướng cụ thể và tín vật tướng thế hệ.

Tín vật đóng một vai trò cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn có những anh hùng mạnh mẽ. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của bạn từ ngày đầu tiên là thu thập càng nhiều tín vật càng tốt, đặc biệt là tín vật tướng huyền thoại. Để triệu hồi tướng, bạn sẽ cần 10 tín vật, sau đó bạn có thể bắt đầu nâng cấp kỹ năng và cấp độ của tướng.

| Số lượng tín vật cần để nâng cấp kỹ năng

Khi tăng cấp kỹ năng cho tướng, hãy ưu tiên nâng cấp kỹ năng đầu tiên lên cấp tối đa, vì đó là kỹ năng mạnh nhất. Do đó, tránh việc nâng cấp kỹ năng của tướng cho đến khi bạn có đủ tín vật để tận dụng hết khả năng của kỹ năng đầu tiên của anh ta.

Điểm kỹ năng Huyền thoại Sử thi Tinh anh
1/1/1/1 10 10 10
2/1/1/1 10 10 10
3/1/1/1 10 10 10
4/1/1/1 15 10 10
5/1/1/1 15 20 10
5/2/1/1 30 20 10
5/3/1/1 30 20 20
5/4/1/1 40 20 20
5/5/1/1 40 30 20
5/5/2/1 45 30 20
5/5/3/1 45 30 20
5/5/4/1 50 30 30
5/5/5/1 50 40 30
5/5/5/2 75 40 30
5/5/5/3 75 40 30
5/5/5/4 80 40 30
5/5/5/5 80 50 40
Tổng tín vật 700 450 350

Cách nhận tín vật tướng huyền thoại

Nếu bạn là người chơi hệ F2P, chắc chắn bạn sẽ phải vật lộn với những vật tín huyền thoại. Chỉ có thể nhận được tín vật tướng huyền thoại thông qua 3 cách: sự kiện, VIP và mua gói.

| Đặc quyền VIP

Ưu tiên hàng đầu để nhận tín vật tướng huyền thoại đó chính là bạn cần phải đạt cấp độ VIP 8. Mỗi ngày bạn sẽ nhận được ít nhất 1 tín vật huyền thoại, số tín vật sẽ tăng lên tuỳ theo cấp độ VIP của bạn trong Call of Dragons.

| Gói tướng vùng Tamaris

Nếu bạn là một người chơi P2W, bạn có thể mua gói tướng vùng Tamaris mỗi ngày để nhận tín vật tướng. Bạn có thể mua tối đa 40 tín vật tướng mỗi ngày.

| Các sự kiện trong Call of Dragons

Sẽ có rất nhiều sự kiện tặng cho bạn tín vật huyền thoại. Hãy tham gia đầy đủ để nhận chúng nhé.

Viết bình luận