Bộ phụ kiện máy chơi game PUBG INTL VN

    Điều chỉnh tần số, chế độ điểm kết nối.
  • Một nút bấm để bật chế độ bắn liên tục, SK thứ hai để thay đổi công cụ chụp.
  • Nút riêng biệt, nó cũng có thể được sử dụng mà không cần nguồn.
  • Nhấn một nút bấm để bắt đầu chế độ bắn liên tục. Chế độ đầu tiên là chụp bình thường, chế độ thứ hai là chụp tăng tốc, chế độ thứ ba là chụp nhanh và chế độ thứ tư là chụp nhanh.
  • Thiết kế trục cơ khí màu đen, cảm giác bấm chuột.
  • Mua hàng tại:

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.