Máy Chơi Game Cầm Tay Suport PS1 GBA

 • Hỗ trợ DC và DV;
 • EBook hỗ trợ;
 • Hỗ Trợ TF THẺ;
 • Chức năng cài đặt: Hỗ trợ cài đặt và đọc các chức năng và thuộc tính khác nhau;
 • Hỗ trợ các hiệu ứng đặc biệt để hiển thị giao diện trình duyệt ảnh;
 • Hỗ trợ truyền tốc độ cao USB 2.0;
 • Hỗ trợ khôi phục lại hoặc nâng cấp phần cứng máy nghe nhạc qua USB; hỗ trợ DRM của tập tin nâng cấp.
 • Hỗ trợ đa nhiệm;
 • Hỗ trợ trao đổi dữ liệu (giữa đầu phát và thẻ);
 • Hỗ trợ lông mày tập tin

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy Chơi Game Cầm Tay Suport PS1 GBA

 • Hỗ trợ DC và DV;
 • EBook hỗ trợ;
 • Hỗ Trợ TF THẺ;
 • Chức năng cài đặt: Hỗ trợ cài đặt và đọc các chức năng và thuộc tính khác nhau;
 • Hỗ trợ các hiệu ứng đặc biệt để hiển thị giao diện trình duyệt ảnh;
 • Hỗ trợ truyền tốc độ cao USB 2.0;
 • Hỗ trợ khôi phục lại hoặc nâng cấp phần cứng máy nghe nhạc qua USB; hỗ trợ DRM của tập tin nâng cấp.
 • Hỗ trợ đa nhiệm;
 • Hỗ trợ trao đổi dữ liệu (giữa đầu phát và thẻ);
 • Hỗ trợ lông mày tập tin

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.