Máy Chơi Game Cầm Tay X12plus 7 Inch

 • Định dạng nhạc đầu tiên: MP3, WMA, WAV, v. v.
 • Có hỗ trợ tiết kiệm tiến độ hay không: Có
 • Mở rộng bộ nhớ tối đa: tối đa. Hỗ trợ thẻ TF 32G
 • Có hỗ trợ đầu ra AV hay không: Có
 • Kích thước màn hình: 7 inch
 • Bảng điều khiển trò chơi tích hợp: 10000
 • Dung lượng pin: 2500 mAh

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy Chơi Game Cầm Tay X12plus 7 Inch

 • Định dạng nhạc đầu tiên: MP3, WMA, WAV, v. v.
 • Có hỗ trợ tiết kiệm tiến độ hay không: Có
 • Mở rộng bộ nhớ tối đa: tối đa. Hỗ trợ thẻ TF 32G
 • Có hỗ trợ đầu ra AV hay không: Có
 • Kích thước màn hình: 7 inch
 • Bảng điều khiển trò chơi tích hợp: 10000
 • Dung lượng pin: 2500 mAh

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.