Máy Chơi Game Nintendo Switch Lite

  • Thông số kĩ thuật của máy: Chiều cao: 3.6″Chiều dài: 8.2″
  • Cân nặng: khoảng 0.3 kg
  • Màn hình: 5.5 inch
  • Lượng pin: tối đa 7 tiếng

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy Chơi Game Nintendo Switch Lite

  • Thông số kĩ thuật của máy: Chiều cao: 3.6″Chiều dài: 8.2″
  • Cân nặng: khoảng 0.3 kg
  • Màn hình: 5.5 inch
  • Lượng pin: tối đa 7 tiếng

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.