Máy chơi game POWER GAME 416 Games

 • Màu sắc: 6 màu
 • Chất liệu: ABS
 • Chức năng: Máy chơi game cầm tay & PIN sạc dự phòng
 • Số lượng game: 416 game không trùng lặp
 • Kiểu màn hình: Màn hình màu HD IPS
 • Kích thước màn hình: 2.8 inch
 • Giọng nói: Yes
 • Volume: adjustable
 • Dung lượng PIN: 8000mah
 • Thời gian hoạt động: hoạt động liên tục 70h

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Máy chơi game POWER GAME 416 Games

 • Màu sắc: 6 màu
 • Chất liệu: ABS
 • Chức năng: Máy chơi game cầm tay & PIN sạc dự phòng
 • Số lượng game: 416 game không trùng lặp
 • Kiểu màn hình: Màn hình màu HD IPS
 • Kích thước màn hình: 2.8 inch
 • Giọng nói: Yes
 • Volume: adjustable
 • Dung lượng PIN: 8000mah
 • Thời gian hoạt động: hoạt động liên tục 70h

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.