Máy Chơi Trò Chơi Cầm Tay Cổ Điển Gameboy Advance VN

    Màn hình nâng cao TFT LCD
  • Bao gồm pin sạc Li-ion.
  • Được tích hợp hơn 142 trò chơi Retro (bảng điều khiển trò chơi đi kèm với 142 trò chơi thực tế, 103 trò chơi khác nhau trong máy chủ và 39 trò chơi thực sự trong thẻ.)

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.