Miếng Dán Cường Lực Cho Nintendo Switch – KCD

  • Miếng dán màn hình cường lực, thiết kế đặc biệt vừa vặn, dành riêng cho Nintendo Switch.
  • Bảo vệ màn hình máy tối đa, hạn chế thấp nhất khả năng trầy sước màn hình trong quá trình sử dụng.
  • Chất liệu bền, chắc, độ trong suốt cao, không gây ảnh hưởng đến góc nhìn, chất lượng hình ảnh của máy.
  • Khả năng dán dễ dàng, có thể tự dán, không gây bóng khí.
  • Không ảnh hưởng đến khả năng cảm ứng của máy.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Miếng Dán Cường Lực Cho Nintendo Switch – KCD

  • Miếng dán màn hình cường lực, thiết kế đặc biệt vừa vặn, dành riêng cho Nintendo Switch.
  • Bảo vệ màn hình máy tối đa, hạn chế thấp nhất khả năng trầy sước màn hình trong quá trình sử dụng.
  • Chất liệu bền, chắc, độ trong suốt cao, không gây ảnh hưởng đến góc nhìn, chất lượng hình ảnh của máy.
  • Khả năng dán dễ dàng, có thể tự dán, không gây bóng khí.
  • Không ảnh hưởng đến khả năng cảm ứng của máy.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.