PG-SW023 IPEGA Bộ Điều Khiển Trò Chơi Bluetooth

  • Thích hợp cho các trò chơi trên bảng điều khiển N-S/PS3/ Android và PC (Win 7 /8/10).
  • Hỗ trợ rung và chức năng con quay hồi chuyển sáu trục, cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho máy chơi trò chơi.
  • Với chức năng Macro, nút ở mặt sau có thể được thiết lập như các nút thường được sử dụng hoặc các nút kết hợp, dễ sử dụng.
  • Với nút Turbo liên tục, nút chức năng của tay cầm chơi game này là một tương ứng với tay cầm chơi game N-S_pro.
  • Thiết kế công thái học, thoải mái và tiện lợi.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

PG-SW023 IPEGA Bộ Điều Khiển Trò Chơi Bluetooth

  • Thích hợp cho các trò chơi trên bảng điều khiển N-S/PS3/ Android và PC (Win 7 /8/10).
  • Hỗ trợ rung và chức năng con quay hồi chuyển sáu trục, cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho máy chơi trò chơi.
  • Với chức năng Macro, nút ở mặt sau có thể được thiết lập như các nút thường được sử dụng hoặc các nút kết hợp, dễ sử dụng.
  • Với nút Turbo liên tục, nút chức năng của tay cầm chơi game này là một tương ứng với tay cầm chơi game N-S_pro.
  • Thiết kế công thái học, thoải mái và tiện lợi.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.