Tay cầm chơi game có led màu xanh VN

    Dùng tốt cho hầu hết các loại game trên PC
  • Máy có 12 phím chức năng và điều khiển.
  • Đặc biệt là hệ thống rung khi có tương tác trong game.
  • Cáp OTG Android dùng kết nối với điện thoại Android.
  • Mua hàng tại: