Home » Chỉ Số Hologram Projector Relics | Tower of Fantasy

Chỉ Số Hologram Projector Relics | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Hologram Projector là Relics loại tấn công SSR được tìm thấy trong Tower Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để tìm hiểu độ hiếm, tác dụng và cách nhận Hologram Projector.

Thông tin về Hologram Projector

| Tổng quan

Hologram Projector

Hologram Projector

Độ hiếm
SSR
Loại hình
Tấn công
Triệu hồi/DPS
Hiệu ứng
Chiếu hình ảnh ba chiều của Wanderer để phát lại đồng bộ các cuộc tấn công bằng vũ khí của Wanderer, gây ra 35% sát thương của Wanderer. Kéo dài trong 15 giây. Thời gian hồi chiêu 180 giây.

 

| Hiệu ứng khi nâng cấp Hologram Projector

Mức độ Hiệu ứng Vật liệu nâng cấp
1 ★ Kéo dài thời gian lên 20 giây. TBD
2 ★ Giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng xuống 120 giây. TBD
3 ★ Nhấn lại để chuyển vị trí của ảnh ba chiều. TBD
4 ★ Tăng sát thương vôn lên 2%, ngay cả khi không triển khai. Không khả dụng trong Apex League. TBD
5 ★ Tăng sát thương do ảnh ba chiều gây ra lên 50% sát thương của Nhân vật giang hồ. Chuyển đổi loại bỏ các hiệu ứng điều khiển. TBD

Cách sử dụng Hologram Projector

| Di chuyển trùng lặp trong 15s

Bạn có thể sử dụng Hologram Projector để tạo lại các đòn kết hợp trong 15 giây theo mặc định. Bạn có thể sử dụng tính năng này khi đối mặt với các nhóm kẻ thù trong một khu vực đã định sẵn, vì hình ba chiều không thể tái tạo chuyển động của người chơi và chỉ cần giữ nguyên vị trí.

Làm thế nào để có Hologram Projector?

| Tích lũy 1035 điểm khám phá bản đồ Warren

Bạn sẽ nhận được Hologram Projector sau khi tích lũy được 1035 điểm tiến độ khám phá ở Warren.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Relics SSR

Danh Sách Relics SSR
Alternate Destiny Colossus Arm Confinement Drone
Hologram Projector Omnium Shield Spacetime Rift Type V Armor

 

| Relics SR

Danh Sách Relics SR
Couant Cybernetic Arm Hovering Cannon Jetboard
Jetpack Lava Bomb Magnetic Pulse Magnetic Storm
Missile Barrage Omnium Handcannon Quantum Cloak Strange Cube

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Chỉ số Hologram Projector Relics”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận