Home » Chỉ Số Magnetic Pulse Relics | Tower of Fantasy

Chỉ Số Magnetic Pulse Relics | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Magnetic Pulse là Relics loại hỗ trợ SR được tìm thấy trong Tower Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để tìm hiểu độ hiếm, tác dụng và cách nhận Magnetic Pulse.

Thông tin về Magnetic Pulse

| Tổng quan

Magnetic Pulse

Magnetic Pulse

Độ hiếm
SR
Loại hình
Hỗ trợ
Chống kiểm soát
Hiệu ứng
Kích nổ Bom Từ tính, gây sát thương vôn bằng 38,8% ATK và phóng mục tiêu. Cấp cho người dùng khả năng miễn nhiễm với hitstun trong 5 giây. Thời gian hồi chiêu: 35 giây.

 

| Hiệu ứng khi nâng cấp Magnetic Pulse

Mức độ Hiệu ứng Vật liệu nâng cấp
1 ★ Có thể được sử dụng khi đang có hiệu ứng kiểm soát. TBD
2 ★ Tăng khả năng miễn nhiễm với các hiệu ứng khống chế trong 5 giây tiếp theo. TBD
3 ★ Khi đánh trúng mục tiêu, trồng một quả Bom Từ tính 7 giây sẽ phát nổ nếu mục tiêu sử dụng đòn đánh thường / né / kỹ năng, gây 40% Làm chậm trong 5 giây và biến mất sau khi phát nổ. TBD
4 ★ Giảm sát thương vôn nhận được đi 1,5%, ngay cả khi không triển khai. Không khả dụng trong Apex League. TBD
5 ★ Kích nổ Magnetic Bomb loại bỏ tất cả các buff hiện tại khỏi mục tiêu. TBD

Làm thế nào để có Magnetic Pulse?

| Nhận được khi đạt 660 điểm khám phá ở bản đồ Navia

Bạn nhận được Magnetic Pulse sau khi tích lũy được 660 điểm tiến độ khám phá ở Navia.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Relics SSR

Danh Sách Relics SSR
Alternate Destiny Colossus Arm Confinement Drone
Hologram Projector Omnium Shield Spacetime Rift Type V Armor

 

| Relics SR

Danh Sách Relics SR
Couant Cybernetic Arm Hovering Cannon Jetboard
Jetpack Lava Bomb Magnetic Pulse Magnetic Storm
Missile Barrage Omnium Handcannon Quantum Cloak Strange Cube

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Chỉ số Magnetic Pulse Relics”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

1 Bình luận

  1. gate io borsası vào ngày 3 Tháng Năm, 2023 lúc 6:51 sáng

    I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

Viết bình luận