Home » Smash Legends: Hướng Dẫn Chơi Game » Tất Cả Chế Độ Chơi Smash Legends

Arena chính là nội dung mà bạn có thể chọn một trong tất cả các chế độ chơi Smash Legends. Hiện tại Smash Legends đang có tổng cộng 8 chế độ chơi khác nhau. Các chế độ chơi được chia thành 2 dạng là cố định và xoay tua theo thời gian.

Tất cả chế độ chơi

| Chế độ chơi cố định

Chế độ chơi
Duo
Touchdown
Battle
Royale
Duel
Mode
Dominion
Mode

 

| Chế độ xoay tua theo thời gian

Chế độ chơi
Team
Touchdown
Team
Deathmatch
Duo
Deathmatch
Crown
Guard

Nội dung liên quan

Danh mục Smash Legends
Huyền thoại Chế độ chơi
Tier list Mẹo và thủ thuật