Home » Tất Cả Về Chế Độ Team Touchdown Trong Smash Legends

Tất Cả Về Chế Độ Team Touchdown Trong Smash Legends

Chế Độ Team Touchdown là một chế độ chơi trong Smash Legends. Chế độ này hiện tại có 3 bản đồ và mỗi bản đồ sẽ được chọn ngẫu nhiên. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về lối chơi và các quy tắc trong chế độ Team Touchdown!

Hướng dẫn Chế Độ Team Touchdown

  • Số lượng người chơi: 6
  • Kiểu chơi: 3V3

| Giới thiệu

– Đội nào đẩy được một trong hai mục tiêu hộ tống ở trung tâm về căn cứ của đối phương sẽ thắng.

– Ở trong phạm vi của mục tiêu hộ tống đồng đội trong một khoảng thời gian nhất định sẽ di chuyển mục tiêu đó về phía đối thủ. Đẩy mục tiêu hộ tống đến cùng và phát huy nó sẽ mang lại chiến thắng.

– Tuy nhiên, nếu đội đối phương đi vào phạm vi mục tiêu hộ tống của bạn, mục tiêu đó sẽ ngừng di chuyển. Bạn sẽ phải ĐÁNH BẠI Huyền thoại của đối thủ để tiếp tục tiến bộ.

– Tiến trình của mỗi đội được hiển thị trên đầu màn hình. Ngăn chặn mục tiêu hộ tống của đối thủ và hộ tống mục tiêu của bạn đến căn cứ của đối thủ.

– Vị trí và tiến trình của các mục tiêu hộ tống được hiển thị ở giữa trên cùng của màn hình.

| Cổng vào

Chạy vào một cánh cổng sẽ cản bước tiến của người hộ tống. Để phá hủy cổng, bạn phải đậu mục tiêu hộ tống phía trước và bắt giữ nó.

| Căn cứ

– Đội nào đến căn cứ của đối phương và chiếm được căn cứ đó cùng với mục tiêu hộ tống trước sẽ giành chiến thắng.

– Bạn phải ngăn chặn mục tiêu hộ tống của đối thủ tiếp cận căn cứ của bạn và đưa mục tiêu hộ tống của bạn đến căn cứ của đối thủ.

Hướng dẫn liên quan

| Chế độ chơi cố định

Chế độ chơi
Duo
Touchdown
Battle
Royale
Duel
Mode
Dominion
Mode

 

| Chế độ xoay tua theo thời gian

Chế độ chơi
Team
Touchdown
Team
Deathmatch
Duo
Deathmatch
Crown
Guard

Viết bình luận