Home » Tất Cả Về Chế Độ Duel Trong Smash Legends

Tất Cả Về Chế Độ Duel Trong Smash Legends

Chế Độ Duel là một chế độ chơi trong Smash Legends. Chế độ này hiện tại có 3 bản đồ và mỗi bản đồ sẽ được chọn ngẫu nhiên. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về lối chơi và các quy tắc trong chế độ Duel!

Advertisements

Hướng dẫn Chế Độ Duel

  • Số lượng người chơi: 2
  • Kiểu chơi: Solo

| Giới thiệu

Đây là chế độ chơi solo 1 đấu 1, trong đó bạn bị nhốt trong trận chiến với kẻ thù của mình trong một khu vực hạn chế. Bạn giành chiến thắng bằng cách ghi được 3 điểm đầu tiên khi đánh bại kẻ thù.

| Quy tắc cơ bản

– Khi bắt đầu Trận đấu, người chơi sẽ xuất hiện đầu tiên ở cuối mỗi bên bản đồ.

– Không giống như các Đấu trường khác, việc ĐẬP kẻ thù của bạn trong trận đấu 1 chọi 1 này sẽ dễ dàng hơn.

Tiêu diệt kẻ thù sẽ giành được 1 điểm và bạn giành chiến thắng bằng cách ghi được 3 điểm trước.

| Điểm xuất hiện vật phẩm

– Trong Đấu trường 1V1, điểm xuất hiện vật phẩm nằm ở trung tâm bản đồ.

– Điều quan trọng là phải nhặt Thuốc HP trước kẻ thù của bạn để phục hồi HP trong khi đảm bảo kẻ thù của bạn không hồi phục.

| Bản đồ

Rapunzel’s Broken Tower Noon

Rapunzel’s Broken Tower Sunset

Rapunzel’s Broken Tower Night

Hướng dẫn liên quan

| Chế độ chơi cố định

Chế độ chơi
Duo
Touchdown
Battle
Royale
Duel
Mode
Dominion
Mode

 

| Chế độ xoay tua theo thời gian

Chế độ chơi
Team
Touchdown
Team
Deathmatch
Duo
Deathmatch
Crown
Guard

Viết bình luận