Home » Tất Cả Về Chế Độ Battle Royale Trong Smash Legends

Tất Cả Về Chế Độ Battle Royale Trong Smash Legends

Chế Độ Battle Royale là một chế độ chơi trong Smash Legends. Chế độ này hiện tại có 3 bản đồ và mỗi bản đồ sẽ được chọn ngẫu nhiên. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về lối chơi và các quy tắc trong chế độ Battle Royale!

Hướng dẫn Chế Độ Battle Royale

  • Số lượng người chơi: 8
  • Kiểu chơi: Solo

| Giới thiệu

Đây là chế độ chơi solo trong đó người chơi sống sót cuối cùng sẽ chiến thắng. Người chơi phải sống sót trong khi thu thập kẹo trên khắp bản đồ và chiến đấu với những người chơi khác.

| Quy tắc cơ bản

– Bạn phải chiến đấu với những người chơi khác trong khi nhận được kẹo xuất hiện trên khắp bản đồ.

– 4 người chơi đứng đầu sống sót đến cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng trong Battle Royale và 4 người chơi cuối cùng được coi là kẻ thua cuộc. Bánh rán xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ. Nhận được bánh rán sẽ tăng kích thước Huyền thoại của bạn và tạm thời tăng Tấn công và HP.

| Làm thế nào để có được kẹo?

– Túi kẹo có thể được tìm thấy trên khắp bản đồ khi bắt đầu trận chiến. Nhận kẹo bằng cách tấn công túi một số lần nhất định.

– Mỗi khi bạn nhận được kẹo, HP và Sức tấn công của Huyền thoại sẽ tăng lên. Bạn cũng có thể nhận được kẹo bằng cách đánh bại những người chơi khác.

| Khu bỏng ngô

Vùng bỏng ngô được chỉ định ngẫu nhiên trong trận chiến. Khi khu vực được chỉ định là Vùng bỏng ngô, đường viền hình tròn màu đỏ sẽ xuất hiện trên bản đồ, gây ra các vụ nổ ngẫu nhiên trong Vùng bỏng ngô với hiệu ứng bỏng ngô.

| Bản đồ

Witch’s Sweet Maze Noon

Witch’s Sweet Maze Sunset

Witch’s Sweet Maze Night

Hướng dẫn liên quan

| Chế độ chơi cố định

Chế độ chơi
Duo
Touchdown
Battle
Royale
Duel
Mode
Dominion
Mode

 

| Chế độ xoay tua theo thời gian

Chế độ chơi
Team
Touchdown
Team
Deathmatch
Duo
Deathmatch
Crown
Guard

Viết bình luận