Home » Tất Cả Về Chế Độ Duo Touchdown Trong Smash Legends

Tất Cả Về Chế Độ Duo Touchdown Trong Smash Legends

Chế Độ Duo Touchdown là một chế độ chơi trong Smash Legends. Chế độ này hiện tại có 1 bản đồ. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về lối chơi và các quy tắc trong chế độ Touchdown!

Hướng dẫn Chế Độ Duo Touchdown

  • Số lượng người chơi: 4
  • Kiểu chơi: 2V2

| Giới thiệu

– Chia sẻ quy tắc tương tự như Team Touchdown, nhưng chỉ có 1 mục tiêu hộ tống.

– Đội nào đẩy được một mục tiêu hộ tống ở trung tâm đến khung thành của đối phương sẽ giành chiến thắng.

– Nếu bạn hoặc đồng đội ở trong phạm vi của mục tiêu hộ tống trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ di chuyển về phía đối thủ.

| Bản đồ

Backstreets of Synop City

Hướng dẫn liên quan

| Chế độ chơi cố định

Chế độ chơi
Duo
Touchdown
Battle
Royale
Duel
Mode
Dominion
Mode

 

| Chế độ xoay tua theo thời gian

Chế độ chơi
Team
Touchdown
Team
Deathmatch
Duo
Deathmatch
Crown
Guard

Viết bình luận