Home » Ma Trận Plunder và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Plunder và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Plunder là Ma trận lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Plunder


Emotion Slot Chaosbringer


Mind Slot Provocateurs


Belief Slot Melee Killer


Memory Slot Anarchists

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Tăng sát thương gây ra bởi vũ khí vật lý lên 6%.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Shiro Bai Ling

Làm thế nào để có được Plunder?

| Có được từ Roll Gacha

Bạn có cơ hội nhận được Matrix Plunder khi Roll từ gacha ma trận.

| Nhận được khi mở rương Boss Thế Giới

Bạn có thể có được Matrix Plunder sau khi đánh bại Boss Thế giới và mở rương bằng Chip vàng.

| Tham gia Void Rifts

Bạn có thể có được Matrix Plunder sau khi hoàn thành Void Rift.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận R

Standard Operation Self-Explosive Plunder Functional Dash

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Matrix Plunder trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận