Home » Ma Trận Crow và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Crow và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Fanatical Pursuit là Ma trận Crow lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Advertisements

Chỉ số bộ ma trận Crow


Emotion Slot Rendition


Mind Slot Eleventh Dimension


Belief Slot Dire Survivor


Memory Slot Formitized

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Tăng 24% sát thương crit lên mục tiêu có HP dưới 60%.
1 ★ Tăng 30% sát thương crit cho mục tiêu có HP dưới 60%.
2 ★ Tăng 36% sát thương crit lên mục tiêu có HP dưới 60%.
3 ★ Tăng 42% sát thương crit lên mục tiêu có HP dưới 60%.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Crits gây thêm sát thương theo thời gian bằng 18% ATK mỗi giây trong 5 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn.
1 ★ Crits gây thêm sát thương theo thời gian bằng 22% ATK mỗi giây trong 5 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn.
2 ★ Crits gây thêm sát thương theo thời gian bằng 26% ATK mỗi giây trong 5 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn.
3 ★ Crits gây thêm sát thương theo thời gian bằng 30% ATK mỗi giây trong 5 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Crow trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận