Home » Ma Trận Frigg và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Frigg và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Iron Mind and Body là Ma trận Frigg lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Frigg


Emotion Slot Doubt


Mind Slot Soulblade


Belief Slot Stance


Memory Slot Post-Cataclysm

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Tăng 8% tấn công băng giá trong 10 giây khi chuyển đổi giữa các vũ khí băng giá. Hiệu ứng của bộ này hoạt động với những bộ khác, nhưng chỉ bộ có hiệu ứng của xếp hạng sao cao nhất mới có hiệu lực.
1 ★ Tăng 10% tấn công băng giá trong 10 giây khi chuyển đổi giữa các vũ khí băng giá. Hiệu ứng của bộ này hoạt động với những bộ khác, nhưng chỉ bộ có hiệu ứng của xếp hạng sao cao nhất mới có hiệu lực.
2 ★ Tăng 12% tấn công băng giá trong 10 giây khi chuyển đổi giữa các vũ khí băng giá. Hiệu ứng của bộ này hoạt động với những bộ khác, nhưng chỉ bộ có hiệu ứng của xếp hạng sao cao nhất mới có hiệu lực.
3 ★ Tăng 15% tấn công băng giá trong 10 giây khi chuyển đổi giữa các vũ khí băng giá. Hiệu ứng của bộ này hoạt động với những bộ khác, nhưng chỉ bộ có hiệu ứng của xếp hạng sao cao nhất mới có hiệu lực.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Khi giải phóng vùng băng giá bằng vũ khí “Balmung”, kẻ địch trong vùng băng giá nhận sát thương băng giá bằng 55% ATK mỗi giây.
1 ★ Khi giải phóng vùng băng giá bằng vũ khí “Balmung”, kẻ địch trong vùng băng giá nhận sát thương băng giá bằng 65% ATK mỗi giây.
2 ★ Khi giải phóng vùng băng giá bằng vũ khí “Balmung”, kẻ địch trong vùng băng giá nhận sát thương băng giá bằng 75% ATK mỗi giây.
3 ★ Khi giải phóng vùng băng giá bằng vũ khí “Balmung”, kẻ địch trong vùng băng giá nhận sát thương băng giá bằng 85% ATK mỗi giây.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Frigg trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận