Home » Ma Trận Coco Ritter và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Coco Ritter và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Proof of Trust là Ma trận Coco Ritter lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Coco Ritter


Emotion Slot Helper


Mind Slot Artistic Instinct


Belief Slot Caregiver


Memory Slot Identity Overlap

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Tăng khả năng hồi phục và lượng máu nhận được lên 10%.
1 ★ Tăng khả năng hồi phục và lượng máu nhận được lên 12%.
2 ★ Tăng khả năng hồi phục và lượng máu nhận được lên 14%.
3 ★ Tăng khả năng hồi phục và lượng máu nhận được lên 16%.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Khi bạn hoặc đồng đội của bạn được hồi máu, tăng 12,5% tấn công trong 6 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
1 ★ Khi bạn hoặc đồng đội của bạn được hồi máu, tăng 15% tấn công trong 6 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
2 ★ Khi bạn hoặc đồng đội của bạn được hồi máu, tăng 17,5% tấn công trong 6 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
3 ★ Khi bạn hoặc đồng đội của bạn được hồi máu, tăng 20% tấn công trong 6 giây. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất mới được áp dụng khi nhận được nhiều lần.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Coco Ritter trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận