Home » Ma Trận Huma và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Huma và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Slightly Awakened là Ma trận Huma lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Huma


Emotion Slot Innocent


Mind Slot Disoriented


Belief Slot Easy Does It


Memory Slot Blank Slate

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Đánh trúng mục tiêu bằng kỹ năng né tránh gây chảy máu, và gây sát thương bằng 15% ATK mỗi giây trong 5 giây.
1 ★ Đánh trúng mục tiêu bằng kỹ năng né tránh gây chảy máu, và gây sát thương bằng 19% ATK mỗi giây trong 5 giây.
2 ★ Đánh trúng mục tiêu bằng kỹ năng né tránh gây chảy máu, và gây sát thương bằng 22,5% ATK mỗi giây trong 5 giây.
3 ★ Đánh trúng mục tiêu bằng kỹ năng né tránh gây chảy máu, và gây sát thương bằng 26% ATK mỗi giây trong 5 giây.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Giảm 10% tấn công của tất cả các mục tiêu trong vòng 8 mét đang chịu sát thương theo thời gian. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
1 ★ Giảm 12% tấn công của tất cả các mục tiêu trong vòng 8 mét đang chịu sát thương theo thời gian. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
2 ★ Giảm 13% tấn công của tất cả các mục tiêu trong vòng 8 mét đang chịu sát thương theo thời gian. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.
3 ★ Giảm 15% tấn công của tất cả các mục tiêu trong vòng 8 mét đang chịu sát thương theo thời gian. Chỉ hiệu ứng của cấp cao nhất được áp dụng khi nhận được nhiều lần.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Frigg Huma Ene

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Huma trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận