Home » Cách Rút Lui Honkai: Star Rail

Cách Rút Lui Honkai: Star Rail

Bạn đã biết cách rút lui khỏi trận chiến trong Honkai: Star Rail chưa? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết cách thoát khỏi trận chiến, bao gồm cả việc rời khỏi Vũ trụ mô phỏng và Sảnh đường lãng quên.

Cách Rút Lui Honkai: Star Rail

| Rút lui khỏi trận chiến đang diễn ra

Để rút lui khỏi một trận chiến đang diễn ra rất đơn giản. Bạn có thể bấm nút tạm dừng ở trên cùng bên phải màn hình.

Sau đó chọn “Rút lui” để thoát khỏi một trận chiến. Khi thoát khỏi trận chiến bình thường, bạn sẽ được dịch chuyển đến một mỏ neo gần đó.

Đối với tất cả các chế độ trò chơi trong hướng dẫn sinh tồn, việc bỏ dở một trận chiến sẽ không tiêu tốn Sức mạnh khai phá.

Advertisements

Tuy nhiên, khi thực hiện nhiều đợt, trò chơi sẽ khấu trừ Sức mạnh khai phá dựa trên số lượng bạn đã hoàn thành. Đây không phải là vấn đề vì bạn vẫn nhận được phần thưởng từ các đợt hoàn thành.

| Cách rời khỏi vũ trụ mô phỏng

Có 2 cách để rời khỏi Vũ trụ Mô phỏng trong quá trình khám phá. Nếu bạn chọn “Tạm Rời”, tiến độ hiện tại của bạn sẽ được lưu lại và bạn có thể tiếp tục chạy mô phỏng sau này với tiến trình đã đạt được.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn “Kết thúc và Tổng Kết”, bạn sẽ hoàn tất phần thưởng của mình và tiến trình sẽ được đặt lại, bao gồm cả Chúc phúc và Vật thể lạ mà bạn đã thu thập được.

Rời trong khi đang chiến đấu

Quy trình rời khỏi trận chiến trong Vũ trụ mô phỏng cũng giống như đối với bất kỳ loại trận chiến nào. Lưu ý rằng việc rút lui khỏi trận chiến trong Vũ trụ mô phỏng sẽ kết thúc lượt chạy hiện tại của bạn.

| Rút lui khỏi Sảnh đường lãng quên

Rút lui khỏi trận chiến hoặc rời khỏi sân khấu trước khi chiến đấu trong Sảnh đường lãng quên sẽ đưa bạn trở lại Sảnh đường nơi NPC Tín Sứ đứng.

Lợi ích của việc chủ động rút lui

| Giúp bạn tiết kiệm thời gian

Khi bạn nhận thấy một trận chiến đang trở thành một thất bại, thì thời điểm tốt nhất để rút lui là ngay lúc đó. Bằng cách rút lui sớm, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì tiếp tục chiến đấu và cuối cùng bị thất bại.

Advertisements

Viết bình luận