Home » Hướng Dẫn Tăng Cấp Nhân Vật Honkai: Star Rail

Hướng Dẫn Tăng Cấp Nhân Vật Honkai: Star Rail

Cần có Vật liệu Thăng hoa khi Tăng Cấp Nhân Vật Honkai: Star Rail. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem cách tăng cấp và thăng cấp cho nhân vật của bạn trong trò chơi Honkai: Star Rail đầy tuyệt vời này!

Hướng dẫn thăng cấp
Cách thăng cấp Khai phá Cách tăng cấp nhân vật

Cách thăng cấp nhân vật

| Chi tiêu vật liệu thăng thiên

Trong menu Chi tiết Nhân vật, hãy chọn một nhân vật và chọn Tăng Cấp ở phía dưới bên phải của màn hình.

Điều này sẽ yêu cầu bạn sử dụng Vật liệu Thăng cấp như Hướng dẫn dạo chơi, Nhật ký thám hiểm hoặc kiến thức du hành để nâng cấp nhân vật của bạn cho 20 cấp độ đầu tiên.

Các vật liệu Thăng cấp này có thể nhận được từ việc tiêu diệt quái vật, Vũ trụ mô phỏng, Sảnh đường lãng quên, đài hoa nhân tạo hoặc trong khi khám phá các địa điểm mới trên bản đồ.

| Nâng bậc nhân vật sau 10 cấp độ

Khi một nhân vật đạt đến cấp độ 20, số lượng và loại vật liệu Thăng cấp sẽ thay đổi. Điều này được gọi là Nâng bậc Nhân vật, xảy ra mỗi 10 cấp độ bắt đầu từ cấp độ 20 và tiếp tục cho đến cấp độ tối đa là 80.

Yêu cầu Vật liệu Thăng cấp của mỗi nhân vật (sau cấp độ 20) đều khác nhau, vì vậy một số nhân vật sẽ mất thời gian lâu hơn để thăng cấp trong khi những nhân vật khác mất thời gian ngắn hơn.

| Yêu cầu Cấp độ Khai phá và Cân bằng để Thăng Cấp

Cần có Cấp độ Khai phá và Cân bằng yêu cầu trước khi bạn có thể tiếp tục Thăng cấp cho nhân vật của mình. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu này, bạn sẽ không thể nâng cấp nhân vật của mình vượt qua cấp độ hiện tại của họ.

Giới hạn Cấp Yêu cầu
20 Không có
30 Cấp khai phá 15
40 Cấp khai phá 20 và Cân bằng 1
50 Cấp khai phá 30 và Cân bằng 2
60 Cấp khai phá 40 và Cân bằng 3
70 Cấp khai phá 50 và Cân bằng 4
80 Cấp khai phá 60 và Cân bằng 5

Mở khóa thăng thiên nhân vật

| Bạn có thể nhận được Vé Tinh Cầu miễn phí

Đối với lần nâng bậc thứ 1, 3 và 5 của mỗi nhân vật, bạn sẽ nhận được một Vé Tinh Cầu miễn phí mà bạn có thể sử dụng để quay Banner nhân vật.

| Truy cập vào nhiều Vết Tích hơn

Một số Vết Tích bị khóa ở sau các mức Thăng cấp Nhân vật tối thiểu. Hãy đảm bảo thăng cấp cho nhân vật của bạn để truy cập các Vết Tích mạnh mẽ hơn và tối đa hóa khả năng nhân vật của bạn.

Viết bình luận