Home » Ma Trận Ene và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Ene và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 /><noscript><img decoding=

Overload là Ma trận Ene lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Advertisements

Chỉ số bộ ma trận


Emotion Slot Family Photo


Mind Slot Competitive


Belief Slot Second Life


Memory Slot Loose Cannon

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Khi gây sát thương lớn hơn 100% ATK, gây thêm sát thương bằng 60% ATK. Thời gian hồi chiêu: 3 giây.
1 ★ Khi gây sát thương lớn hơn 100% ATK, gây thêm sát thương bằng 75% ATK. Thời gian hồi chiêu: 3 giây.
2 ★ Khi gây sát thương lớn hơn 100% ATK, gây thêm sát thương bằng 90% ATK. Thời gian hồi chiêu: 3 giây.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Meryl Huma Ene

Làm thế nào để có được Ma trận Ene?

| Có được từ Roll Gacha

Bạn có cơ hội nhận được Matrix Ene khi Roll từ gacha ma trận.

| Nhận được khi mở rương Boss Thế Giới

Bạn có thể có được Matrix Ene sau khi đánh bại Boss Thế giới và mở rương bằng Chip vàng.

| Mở rương trong Joint Operation

Bạn có thể nhận được Matrix Ene ngẫu nhiên từ Hoạt động chung.

| Tham gia Void Rifts

Bạn có thể có được Matrix Ene sau khi hoàn thành Void Rift.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SR

Apophis Bai Ling Barbarossa Echo
Ene Frost Bot Hilda Pepper
Robarg Sobek

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Ene trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận