Home » Cách Tăng Năng Lượng Để Sử Dụng Tuyệt Kỹ Honkai: Star Rail

Cách Tăng Năng Lượng Để Sử Dụng Tuyệt Kỹ Honkai: Star Rail

Năng lượng là một cơ chế chiến đấu quan trọng trong Honkai: Star Rail. Xem cách nhận năng lượng để Sử Dụng Tuyệt Kỹ Honkai: Star Rail, năng lượng tối đa cho mỗi nhân vật và liệu có thể hủy bỏ kỹ năng Tối Thượng hay không.

Cách tăng năng lượng cho Tuyệt Kỹ

| Thực hiện các hành động trong chiến đấu

Hành động cung cấp năng lượng Tăng năng lượng
Tấn công thường 20
Chiến kỹ 30
Tuyệt kỹ 5
Gây sát thương 5+
Đánh bại kẻ thù 10+

 

Năng lượng là yếu tố quan trọng để kích hoạt Tuyệt Kỹ của nhân vật và hỗ trợ các hành động trong trận đấu. Năng lượng có thể được tăng lên bằng cách tăng chỉ số Tốc độ tái tạo năng lượng, mà có thể tìm thấy trong các Vết Tích và Phụ Kiện Vị Diện của nhân vật.

| Mỗi nhân vật có mốc năng lượng khác nhau

Mỗi nhân vật không có cùng mức Năng lượng tối đa. Điều này có nghĩa là các nhân vật yêu cầu mức Năng lượng khác nhau để sử dụng Tuyệt Kỹ của họ. Nhân vật với Năng lượng tối đa cao sẽ mất nhiều thời gian hơn để kích hoạt kỹ năng cuối cùng của mình so với những nhân vật có mức Năng lượng tối đa thấp hơn.

Mốc năng lượng tối đa của nhân vật

Có thể hủy bỏ Tuyệt Kỹ khi lỡ thi triển không?

| Tuyệt kỹ không thể hủy bỏ

Tuyệt kỹ không thể bị hủy khi kích hoạt. Hãy chú ý đến các lần nhấn nút của bạn, vì một sai lầm có thể khiến cả nhóm của bạn bị xóa sổ!

Viết bình luận