Home » Tất Cả Nhân Vật 4 Sao Honkai: Star Rail

Tất Cả Nhân Vật 4 Sao Honkai: Star Rail

Dưới đây là danh sách tất cả Nhân Vật 4 Sao Honkai: Star Rail mà bạn có thể sở hữu. Bạn có thể kiểm tra nguyên tố và vận mệnh của các nhân vật 4 sao tại đây!

Hướng dẫn liên quan

| Nhân vật theo Nguyên Tố

Nguyên Tố
Hỏa Lôi Phong Băng
Vật Lý Lượng Tử Số Ảo

 

| Nhân vật theo Độ Hiếm

Độ Hiếm
★★★★ ★★★★★

 

| Nhân vật theo Vận mệnh

Phân loại theo Vận mệnh
Hủy diệt Săn bắn Tri thức Hòa Hợp
Hư vô Bảo hộ Trù phú

Viết bình luận