Home » Tất Cả Nhân Vật Trù Phú Honkai: Star Rail

Tất Cả Nhân Vật Trù Phú Honkai: Star Rail

Trù phú là vận mệnh có khả năng trị liệu vết thương cho phe ta, giúp đồng đội hồi máu. Hãy kiểm tra danh sách tất cả Nhân Vật Trù Phú trong Honkai: Star Rail mà bạn có thể sở hữu và chơi được. Tìm kiếm ngay cho mình nhân vật yêu thích nhất và bắt đầu chuyến hành trình của bạn nhé!

Tất cả nhân vật Trù Phú

Nhân vật Độ hiếm Nguyên tố
Natasha 4★ Vật Lý
Bailu 5★ Lôi

Hướng dẫn liên quan

| Nhân vật theo Nguyên Tố

Nguyên Tố
Hỏa Lôi Phong Băng
Vật Lý Lượng Tử Số Ảo

 

| Nhân vật theo Độ Hiếm

Độ Hiếm
★★★★ ★★★★★

 

| Nhân vật theo Vận mệnh

Phân loại theo Vận mệnh
Hủy diệt Săn bắn Tri thức Hòa Hợp
Hư vô Bảo hộ Trù phú

Viết bình luận