Home » Tất Cả Nhân Vật Tri Thức Honkai: Star Rail

Tất Cả Nhân Vật Tri Thức Honkai: Star Rail

Tri thức là vận mệnh có khả năng tấn công nhóm nổi trội, chỉ cần ra một đòn có thể bắt trọn nhiều kẻ địch. Hãy kiểm tra danh sách tất cả Nhân Vật Tri Thức trong Honkai: Star Rail mà bạn có thể sở hữu và chơi được. Tìm kiếm ngay cho mình nhân vật yêu thích nhất và bắt đầu chuyến hành trình của bạn nhé!

Tất cả nhân vật Tri Thức

Nhân vật Độ hiếm Nguyên tố
Herta 4★ Băng
Qingque 4★ Lượng Tử
Serval 4★ Lôi
Himeko 5★ Hỏa

Hướng dẫn liên quan

| Nhân vật theo Nguyên Tố

Nguyên Tố
Hỏa Lôi Phong Băng
Vật Lý Lượng Tử Số Ảo

 

| Nhân vật theo Độ Hiếm

Độ Hiếm
★★★★ ★★★★★

 

| Nhân vật theo Vận mệnh

Phân loại theo Vận mệnh
Hủy diệt Săn bắn Tri thức Hòa Hợp
Hư vô Bảo hộ Trù phú

Viết bình luận