Home » Ma Trận Echo và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Echo và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Uproot là Ma trận Ene lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Echo


Emotion Slot Homesick


Mind Slot Until the End


Belief Slot Black or White


Memory Slot Post Crisis

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại sẽ nhận được 80 phí sạc vũ khí.
1 ★ Sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại sẽ nhận được 100 phí sạc vũ khí.
2 ★ Sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại sẽ nhận được 120 phí sạc vũ khí.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Pepper Echo

Làm thế nào để có được Ma trận Echo?

| Có được từ Roll Gacha

Bạn có cơ hội nhận được Matrix Echo khi Roll từ gacha ma trận.

| Nhận được khi mở rương Boss Thế Giới

Bạn có thể có được Matrix Echo sau khi đánh bại Boss Thế giới và mở rương bằng Chip vàng.

| Mở rương trong Joint Operation

Bạn có thể nhận được Matrix Echo ngẫu nhiên từ Hoạt động chung.

| Tham gia Void Rifts

Bạn có thể có được Matrix Echo sau khi hoàn thành Void Rift.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SR

Apophis Bai Ling Barbarossa Echo
Ene Frost Bot Hilda Pepper
Robarg Sobek

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Echo trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận