Home » Ma Trận Frost Bot và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Frost Bot và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Extreme Zero là Ma trận Frost Bot lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Frost Bot


Emotion Slot Ruthless


Mind Slot Do Not Underestimate


Belief Slot Quick Freeze


Memory Slot Swift End

 

| Chỉ số Bộ 3 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 3 mảnh
0 ★ Khi HP dưới 40%, sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại sẽ phục hồi HP bằng 160% ATK.
1 ★ Khi HP dưới 40%, sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại sẽ phục hồi HP bằng 200% ATK.
2 ★ Khi HP dưới 40%, sử dụng kỹ năng phóng điện để chuyển sang vũ khí hiện tại sẽ phục hồi HP bằng 240% ATK.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Meryl Huma Ene

Làm thế nào để có được Ma trận Frost Bot?

| Có được từ Roll Gacha

Bạn có cơ hội nhận được Matrix Frost Bot khi Roll từ gacha ma trận.

| Nhận được khi mở rương Boss Thế Giới

Bạn có thể có được Matrix Frost Bot sau khi đánh bại Boss Thế giới và mở rương bằng Chip vàng.

| Mở rương trong Joint Operation

Bạn có thể nhận được Matrix Frost Bot ngẫu nhiên từ Hoạt động chung.

| Tham gia Void Rifts

Bạn có thể có được Matrix Frost Bot sau khi hoàn thành Void Rift.

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SR

Apophis Bai Ling Barbarossa Echo
Ene Frost Bot Hilda Pepper
Robarg Sobek

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Frost Bot trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận