Home » Ma Trận Meryl và Chỉ Số | Tower of Fantasy

Ma Trận Meryl và Chỉ Số | Tower of Fantasy

 width=

Pure White Guardian là Ma trận Meryl lấy bối cảnh trong Tower of Fantasy. Tham khảo bài viết của chúng tôi để xem chỉ số của bộ Ma trận và các nhân vật được đề xuất nên sử dụng.

Chỉ số bộ ma trận Meryl


Emotion Slot Detached


Mind Slot Swordfight Simulation


Belief Slot Absolute Authority


Memory Slot Wake-Up Call

 

| Chỉ số Bộ 2 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 2 mảnh
0 ★ Nếu HP dưới 30% sau khi bị tấn công, nhận được một lá chắn bằng 20% HP tối đa trong 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 90 giây.
1 ★ Nếu HP dưới 30% sau khi bị tấn công, nhận được một lá chắn bằng 26% HP tối đa trong 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 90 giây.
2 ★ Nếu HP dưới 30% sau khi bị tấn công, nhận được một lá chắn bằng 32% HP tối đa trong 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 90 giây.
3 ★ Nếu HP dưới 30% sau khi bị tấn công, nhận được một lá chắn bằng 40% HP tối đa trong 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 90 giây.

 

| Chỉ số Bộ 4 mảnh

Số sao Chỉ số Bộ 4 mảnh
0 ★ Tăng sát thương của Whirlwind lên 36% và phục hồi HP bằng 30% sát thương gây ra khi Whirlwind hoạt động. Lượng HP tối đa phục hồi sau mỗi 0,5 giây không được vượt quá 60% ATK.
1 ★ Tăng sát thương của Whirlwind lên 45% và phục hồi HP bằng 38% sát thương gây ra khi Whirlwind hoạt động. Lượng HP tối đa phục hồi sau mỗi 0,5 giây không được vượt quá 72% ATK.
2 ★ Tăng sát thương của Whirlwind lên 54% và phục hồi HP bằng 44% sát thương gây ra khi Whirlwind hoạt động. Lượng HP tối đa phục hồi sau mỗi 0,5 giây không được vượt quá 81% ATK.
3 ★ Tăng sát thương của Whirlwind lên 63% và phục hồi HP bằng 50% sát thương gây ra khi Whirlwind hoạt động. Lượng HP tối đa phục hồi sau mỗi 0,5 giây không được vượt quá 90% ATK.

Nhân vật tốt nhất nên sử dụng

Meryl Huma Ene

Hướng Dẫn Liên Quan

| Danh sách Ma trận theo Độ Hiếm

Độ Hiếm Ma Trận
N R SR SSR

 

| Danh sách Ma trận SSR

Coco Ritter Crow Frigg Huma
King Meryl Nemesis Samir
Shiro Tsubasa Zero Claudia

 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết “Ma Trận Meryl trong Tower of Fantasy”. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Tower of Fantasy, hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé.

Viết bình luận